دانش‌آموزان رشته‌ریاضی برای اولین‌بار در پایه‌یازدهم «زمین‌شناسی» می‌خوانند


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بازوبندی مولف کتاب درسی زمین شناسی هدف از این همایش یک روزه که صبح پنجشنبه 22 تیرماه در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور شهر اراک برگزار شد را علاوه بر شناخت اسرار کانی ها مقایسه برنامه های قبلی و جدید دانست و اضافه کرد: برنامه قبلی زمین شناسی فقط در پایه سوم و پیش دانشگاهی تجربی در قالب دو کتاب درسی اراپه می شد. اما در برنامه فعلی علاوه بر درس زمین شناسی پایه یازدهم که برای رشته علوم تجربی است برای اولین بار برای رشته ریاضی و فیزیک نیز این درس ارایه می شود.

بازوبندی اضافه کرد: این در حالی است که ده سال قبل خواسته دبیران زمین شناسی این بود که این درس برای رشته ریاضی فیزیک باید ارائه شود.

همچنین در درس آزمایشگاه علوم نیز زمین شناسی مانند فیزیک و زیست شناسی آزمایش هایی دارد. افزون بر همه این ها بسیاری از مطالب علوم زمین مقطع متوسطه اول مطرح شده است به عنوان مثال چرخه آب در علوم هفتم. چرخه سنگ در علوم هشتم و نظریه زمین ساختُ نجوم و فسیل شناسی در علوم نهم مطرح شده است.

وی اضافه کرد: تبیین اهداف عناوین و موضوعات کتاب زمین شناسی پایه یازدهم از جمله اهدافی بود که در این همایش مورد توجه قرار گرفت.

بازگشت به لیست اخبار