در این پست شما می توانید نسخه نهایی کتب درسی پایه دوازدهم سال تحصیلی 97/98 را دانلود نمایید:

 به ادامه مطالب مراحعه نمایید:

 

نسخه نهایی زیست شناسی٬ فیزیک٬ تاریخ و هویت اجتماعی اضافه شد.

نسخه نهایی سلامت و بهداشت٬ ادبیات و ریاضی اضافه شد.

نسخه نهایی کتاب فیزیک تجربی و جغرافیا اضافه شد.

نسخه نهایی شیمی و دین وزندگی اضافه شد.

نسخه نهایی کتب درسی پایه دوازدهم سال تحصیلی 97/98
  جدول عناوین و ساعات تدریس در رشته های مختلف تحصیلی پایه دوازدهم

دانلود کتاب ادیان الهی و اخلاق (۳) ویژه اقلیت دینی

کلیه رشته ها

دانلود کتاب فسلفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)

رشته اسانی و معارف

دانلود کتاب تحلیل فرهنگی

رشته انسانی

 دانلود کتاب عربی زبان قران (۳)
رشته انسانی
 
 دانلود کتاب ریاضی و امار (۳)
رشته علوم انسانی و معارف
 
 دانلود کتاب عربی زبان قرآن (۳)
رشته ریاضی و تجربی
 
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی (۳)
همه رشته ها 
 
 دانلود کتاب زبان انگلیسی (۳)
همه رشته ها
 
دانلود کتاب هندسه (۳)
رشته ریاضی
 دانلود کتاب حسابان (۲)
رشته ریاضی
 دانلود کتاب ریاضیات گسسته
رشته ریاضی
 دانلود کتاب نگارش (۳)
همه رشته ها
 
 دانلود کتاب علوم و فنون ادبی (۳)
رشته علوم انسانی و معارف

 
 دانلود کتاب هویت اجتماعی
رشته تحربی و ریاضی فیزیک
 
 دانلود کتاب تاریخ (۳)
رشته علوم انسانی
 
 دانلود کتاب فیزیک (۳)
رشته ریاضی
 دانلود کتاب زیست شناسی (۳)
رشته علوم تجربی
 
 دانلود کتاب سلامت و بهداشت
همه رشته ها
 
 دانلود کتاب فارسی (۳)
همه رشته ها
 
 دانلود کتاب ریاضی (۳)
رشته تجربی
 
 دانلود کتاب جفرافیا (کاربردی)
رشته علوم انسانی
 
 دانلود کتاب فیزیک (۳)
رشته علوم تجربی
 
 دانلود کتاب دین و زندگی (۳)
رشته های علوم تجربی و ریاضی
 
 دانلود کتاب شیمی (۳)
رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک