به اطلاع همکاران،صاحب نظران، دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز میرساند  نگاشت اولیه (غیر قابل استناد) پیش نویس کتاب های پایه دوازدهم جهت آشنایی بیشتر همکاران، در دسترس عموم قرار میگیرد. لازم بذکر است این  فرم ها نسخه نهایی نمیباشند و بدلیل احتمال تغییرات، بهیچ وجه قابل استناد نیستند.

برخی از کتب ظاهرا نسخه نهایی آن ها منتشر شده اند. پس به ادامه مطالب مراحعه نمایید:


زیست شناسی

فیزیک

حسابان

ریاضی رشته تجربی
2- فصل توابع(1397/02/16)

ریاضی و آمار(رشته انسانی)

شیمی

زبان انگلیسی