بسته کامل آزمون زمین شناسی یازدهم

حاوی مجموعه ای کامل از نمونه سوالات نوبت اول و دوم به همراه پاسخ های تشریحی