در این پست گام به گام کامل آزمایشگاه علوم تجربی را برای شما آماده کردیم.اما چند نکته:

1- این گام به گام متعلق به هیچ انتشاراتی نمی باشد.

2- سعی شده است که این فایل با کیفیت بالا  و تمام رنگی آماده شود.

3- فصل اول نیز در این مجموعه قرار دارد.

آنچه در این مجموعه وجود دارد:

1- نام آزمایش و شماره صفحات(تمام آزمایشات به ترتیب کتاب هستند)

2- مقدمه و شرحی برای آزمایش

3- اهداف آزمایش

4ـ شرح انجام ازمایش

5- پاسخ به پرسش های کتاب درسی

6- نتیجه آزمایش

برای دانلود به ادامه مطالب مراجعه نمایید: